KRMNA SMJESA ZA NERASTOVE  SK-N   Namjena: Potpuna krmna smjesa za rasplodne nerastove - izrađena sa SCHAUMANN premiksom.  (PELET ili BRAŠNO) Veterinarsko kontrolni broj: HR a 191 03 004 Analitički sastav: sirove bjelančevine 16,7 %; sirove masti 3,3 %; sirova vlaknina 3,3 %; sirovi pepeo 6,2 %; lizin 0,85%. U 1 kg smjese dodano je:  Vitamin A 12325 I.J.; Vitamin D3 1900 I.J.; Vitamin E (DL-alfa tokoferol) 60 mg; Bakar (E4, bakar sulfat, pentahidrat) 15 mg; 3-Fitaza (EC 3.1.3.8/4 a 1600) 500 FTU; BONVITAL 4b1841 (Enterococcus Faecium (DSM 7134)) 0,5 x 10e9 KBE. Uputa za korištenje i čuvanje: Krmna smjesa upotrebljava se kao jedina hrana za rasplodne narastove. Nerastima, ovisno o težini i intezitetu pripuštanja treba suhu krmnu smjesu davati 2,5-3 kg smjese dnevno. Pored smjese nerastovi mogu se prihranjivati čistom i svježom zelenom krmom ili pašom i drugo stočnom krmom (repa, mrkva). Rasplodni nerastovi trebaju imati stalno na rspolaganju svježu i čistu pitku vodu. Proizvođač ne odgovara kod pogrešne primjene i rukovanja. Krmne smjese trebaju se čuvati na suhom, tamnom i zračnom mjestu.                                                                                                                                            Kontrola: Potpuna krmna smjesa za nerastove SK-N je izrađena prema recepturama Prof.dr.sc. Darka Grbeše iz Zavoda za hranidbu domaćih životinja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji provodi nadzor i kontrolu proizvodnje i zakonom propisanu kakvoću smjese.