Adresa KELEČIĆ d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge OIB: 70725504021 Sisak, Tišina Erdedska 23 Tel: 044 773 105 Fax: 044 773 258 Mob: 098 811 865 e-mail: kelecic-proizvodnja@sk.t-com.hr www.kelecic-tsh.hr