KRMNA SMJESA ZA SUPRASNE KRMAČE I PRIPLODNE NAZIMICE  SK-S  Namjena: Potpuna krmna smjesa za suprasne krmače i priplodne nazimice - izrađena sa SCHAUMANN premiksom                                                                                                                                     Analitički sastav: sirove bjelančevine 14,0 %; sirove masti 3,7 %; sirova vlaknina 8,1 %; sirovi pepeo 6,0 %; lizin 0,6 %. U 1 kilogram smjese dodano je: Vitamin A 12325 I.J.; Vitamin D3 1900 I.J.; Vitamin E (DL-alfa tokoferol) 60 mg; Bakar (E4, bakar sulfat, pentahidrat) 15 mg; 3-Fitaza (EC 3.1.3.8/4 a 1600) 500 FTU; BONVITAL 4b1841 (Enterococcus Faecium (DSM 7134)) 0,5 x 10e9 KBE. Uputa za korištenje i čuvanje: Krmna smjesa upotrebljava se kao jedina hrana za suprasne krmače i nazimice. Smjesa je sastavljena tako da pomaže maksimalno preživljavanje i razvoj plodova, prasenje brojnijeg legla, priprema krmaču za prasenje, obilniju proizvodnju mlijeka i ponovnu oplodnju. U smjesu su dodane prirodne tvari koje stimuliraju otpornost krmača i prasadi. Mikroelemnti selen, bakar, mangan i cink u visoko usvojivom organopleksu koji podupiru otpornost prasadi i plodnost krmača. Željezo iz dodanog organopleksa je 20 puta više usvojivije i sprečava anemiju prasadi. Suha krmna smjesa se daje suprasnim krmačama i nazimicama u količini koja ovisi o masi krmače, kondiciji, redosljeda prasenja, te temperaturi okoline. Krmna smjesa se daje nazimicama koje bi se trebale oploditi pri težini od 135-140 kg i starosti od 220-230 dana, a debljina leđne sline bi trebala biti oko 15 mm. Prva četiri dana nakon oplodnje krmače i nazimice dobivaju 4 kg/dan ove smjese, a nakon toga 2-3 kg/dan smjese. Pored smjese suprasne krmače i nazimice mogu dobivati čistu i svježu zelenu krmu ili pašu i druga stočna krmiva (repa, mrkva). Rasplodne svinje trebaju imati stalno na raspolaganju svježu i čistu pitku vodu. Proizvođač ne odgovara kod pogrešne primjene i rukovanja. Krmne smjese trebaju se čuvati na suhom, tamnom i zračnom mjestu. Kontrola: Potpuna krmna smjesa za krmače i nazimice SK-S je izrađena prema recepturama Prof.dr.sc. Darka Grbeše iz Zavoda za hranidbu domaćih životinja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji provodi nadzor i kontrolu proizvodnje i zakonom propisanu kakvoću smjese.