KRMNA SMJESA ZA KRMAČE DOJILJE I NERASTOVE  SK-D-N   Namjena: Potpuna krmna smjesa za dojne krmače i nerastove - izrađena sa SCHAUMANN premiksom                                                                                                                                                                                 Analitički sastav: sirove bjelančevine 16,1 %; sirove masti 5,0 %; sirova vlaknina 5,2 %; sirovi pepeo 6,2 %; lizin 1,0 %. U 1 kilogram smjese dodano je: Vitamin A 12325 I.J.; Vitamin D3 1900 I.J.; Vitamin E (DL-alfa tokoferol) 60 mg; Bakar (E4, bakar sulfat, pentahidrat) 15 mg; 3-Fitaza (EC 3.1.3.8/4 a 1600) 500 FTU; BONVITAL 4b1841 (Enterococcus Faecium (DSM 7134)) 0,5 x 10e9 KBE. Uputa za korištenje i čuvanje: Krmna smjesa upotrebljava se kao jedina hrana za dojne krmače i rasplodne nerastove. Suha krmna smjesa se daje dojnim krmačama u količini do 5-6 kg dnevno ili okvirno 1 kg smjese za krmaču i 0,5 kg dnevno za svako sisajuće prase. Nerastima, ovisno o težini i intezitetu pripuštanja treba davati 2,5-3 kg smjese dnevno. Pored smjese dojne krmače i nerasti mogu se prihranjivati čistom i svježom zelenom krmom ili pašom i drugom stočnom krmom (repa, mrkva). Rasplodne svinje trebaju imati stalno na raspolaganju svježu i čistu pitku vodu. Proizvođač ne odgovara kod pogrešne primjene i rukovanja. Krmne smjese trebaju se čuvati na suhom, tamnom i zračnom mjestu. Kontrola: Potpuna krmna smjesa za dojne krmače i nerastove SK-D-N je izrađena prema recepturama Prof.dr.sc. Darka Grbeše iz Zavoda za hranidbu domaćih životinja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji provodi nadzor i kontrolu proizvodnje i zakonom propisanu kakvoću smjese.