KRMNA SMJESA ZA PURIĆE U PORASTU I TOVU II  PPUPT-2     Namjena: Potpuna krmna smjesa za puriće u porastu i tovu od 9 do 12 tjedana starosti, napravljena sa SCHAUMANN premiksom i CERAVITAL-om (sirovi protein obogačen nusproizvodima čvrstog stanja fermentacije gljivica) - PELETIRANO-DROBLJENO Analitički sastav: sirove bjelančevine 20,0 %; sirove masti 6,5 %; sirova vlaknina 3,5 %; sirovi pepeo 7,2 %; metionin 0,46 %; kalcij 1,0 %. U 1 kilogram smjese dodano je: Vitamin A 15000 I.J.; Vitamin D3 3390 I.J.; Vitamin E (DL-alfa tokoferol) 36 mg; Bakar (E4, bakar sulfat, pentahidrat) 9,6 mg; (Kokcidiostatik) ELANCOBAN - MONENZIN 100 mg. Uputa za korištenje i čuvanje: Potpuna krmna smjesa služi za hranidbu purića od 9 do 12 tjedana starosti. Krmna smjesa se daje u suhom stanju, uz dovoljne količine svježe pitke vode. Proizvođač ne odgovara kod pogrešne primjene i rukovanja. Krmne smjese trebaju se čuvati na suhom, tamnom i zračnom mjestu. Kontrola: Potpuna krmna smjesa za puriće PPUPT-2 je izrađena prema recepturama Prof.dr.sc. Darka Grbeše iz Zavoda za hranidbu domaćih životinja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji provodi nadzor i kontrolu proizvodnje i zakonom propisanu kakvoću smjese.