KRMNA SMJESA ZA PURIĆE U PORASTU I TOVU I  PPUPT-1  Namjena: Potpuna krmna smjesa za puriće u porastu i tovu od 5 do 8 tjedana starosti, napravljena sa SCHAUMANN premiksom i CERAVITAL-om (sirovi protein obogačen nusproizvodima čvrstog stanja fermentacije gljivica) - PELETIRANO-DROBLJENO Analitički sastav: sirove bjelančevine 24,0 %; sirove masti 5,2 %; sirova vlaknina 3,5 %; sirovi pepeo 8,0 %; metionin 0,56 %. U 1 kilogram smjese dodano je: Vitamin A 17500 I.J.; Vitamin D3 3955 I.J.; Vitamin E (DL-alfa tokoferol) 42 mg; Bakar (E4, bakar sulfat, pentahidrat) 11,2 mg; (Kokcidiostatik) ELANCOBAN - MONENZIN 100 mg; Uputa za korištenje i čuvanje: Potpuna krmna smjesa služi za hranidbu purića od 5 do 8 tjedana starosti. Krmna smjesa se daje u suhom stanju, uz dovoljne količine svježe pitke vode. Proizvođač ne odgovara kod pogrešne primjene i rukovanja. Krmne smjese trebaju se čuvati na suhom, tamnom i zračnom mjestu. Kontrola: Potpuna krmna smjesa za puriće PPUPT-1 je izrađena prema recepturama Prof.dr.sc. Darka Grbeše iz Zavoda za hranidbu domaćih životinja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji provodi nadzor i kontrolu proizvodnje i zakonom propisanu kakvoću smjese.