DOPUNSKA KRMNA SMJESA ZA UZGOJ I TOV PILIĆA I PURIĆA - SUPER 40%  PPT-DO     Namjena: Dopunska krmna smjesa za uzgoj i tov pilića i purića - napravljena sa SCHAUMANN premiksom i CERAVITAL-om (sirovi protein obogaćen nusproizvodima čvrstog stanja fermentacije gljivica) Analitički sastav: sirove bjelančevine 40,0 %; sirove masti 5,6 %; sirova vlaknina 5,0 %; sirovi pepeo 14,6 %, metionin 0,78 %; kalcij 2,4 %. U 1 kilogram smjese dodano je: Vitamin A 37500 I.IJ.; Vitamin D3 8475 I.J.;  Vitamin E (DL-alfa tokoferol) 90 mg; Bakar (E4, bakar sulfat, pentahidrat) 24 mg; (Kokcidiostatik) CLINACOX - DIKLAZURIL 120 mg. Uputa za korištenje i čuvanje:  Dopunska krmna smjesa namjenjena je prehrani brojlerskih pilića pomiješana sa prekrupom žitarica u određenim omjerima. NAČIN UPOTREBE: 1) za piliće od 0 do 4 tjedna starosti: 45 % Dopunske smjese i 55 % prekrupe žitarica; 2) za piliće od 5 do 8 tjedana starosti: 30 % Dopunske smjese i 70 % prekrupe žitarica. Najmanje 0 dana prije klanja piliće hraniti bez dopunske smjese. Mješavina Dopunske smjese i žitarica se daje pilićima po volji. Pilići trebaju imati stalno na raspolaganju svježu i čistu pitku vodu. Proizvođač ne odgovara kod pogrešne primjene i rukovanja. Dopunsku krmnu smjesu treba čuvati na suhom, tamnom i zračnom mjestu. Kontrola: Dopunska krmna smjesa za piliće i puriće PPT-DO je izrađena prema recepturama Prof.dr.sc.Darka Grbeše iz Zavoda za hranidbu domaćih životinja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji provodi nadzor i kontrolu proizvodnje i zakonom propisanu kakvoću smjese.