POČETNA KRMNA SMJESA ZA PURIĆE - STARTER   PPU-0  Namjena: Potpuna krmna smjesa za puriće od 0 do 4 tjedna starosti, napravljena sa SCHAUMANN premiksom i CERAVITAL-om (sirovi protein obogačen nusproizvodima čvrstog stanja fermentacije gljivica) PELETIRANO-DROBLJENO Analitički sastav: sirove bjelančevine 29,0 %; sirove masti 6,0 %; sirova vlaknina 3,8 %; sirovi pepeo 8,8 %; metionin 1,73 %. U 1 kilogram smjese dodano je: Vitamin A 17500 I.J.; Vitamin D3 3965 I.J.; Vitamin E (DL-alfa tokoferol) 42 mg; Bakar (E4, bakar sulfat, pentahidrat) 11,2 mg; (Kokcidiostatik) ELANCOBAN - MONENZIN 100 mg; Uputa za korištenje i čuvanje: Potpuna krmna smjesa koristi se za hranidbu purića od 0 do 4 tjedna starosti. Smjesa se daje u suhom stanju uz dovoljne količine svježe pitke vode. Proizvođač ne odgovara kod pogrešne primjene i rukovanja. Krmne smjese trebaju se čuvati na suhom, tamnom i zračnom mjestu. Kontrola: Potpuna krmna smjesa za puriće PPU-0 je izrađena prema recepturama Prof.dr.sc. Darka Grbeše iz Zavoda za hranidbu domaćih životinja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji provodi nadzor i kontrolu proizvodnje i zakonom propisanu kakvoću smjese.