ZAVRŠNA KRMNA SMJESA ZA TOV PILIĆA   PPT-3  Namjena: Potpuna završna krmna smjesa za tov pilića 5 dana prije klanja, napravljena sa SCHAUMANN premiksom - BEZ KOKCIDIOSTATIKA;  (PELETIRANO) Veterinarsko kontrolni broj: HR a 191 03 004 Analitički sastav: sirove bjelančevine 16 %; sirove masti 3,5 %; sirova vlaknina 4 %; sirovi pepeo 6,5 %; metionin 0,35 %. U 1 kg smjese dodano je: Vitamin A 12500 I.J.; Vitamin D3 2825 I.J.; Vitamin E (DL-alfa tokoferol) 30 mg; Bakar (E4, bakar sulfat, pentahidrat) 8 mg; Uputa za korištenje i čuvanje:  Potpuna krmna smjesa upotrebljava se kao jedina hrana za brojlerske piliće od 5 dana prije klanja u podnom i kaveznom načinu držanja. Pošto ne sadrži antibiotike i kokcidiostatike namjenjena je čišćenju pilića od istih. Suha krmna smjesa se daje po volji iz valovčića ili hranilica. Uz ovu smjesu nije potrebno davati nikakvu drugu hranu. Pilići trebaju imati stalno na raspolaganju svježu pitku vodu. Proizvođač ne odgovara kod pogrešne primjene i rukovanja. Krmne smjese trebaju se čuvati na suhom, tamnom i zračnom mjestu.                                                                                                                                             Kontrola: Potpuna krmna smjesa za piliće PPT-3 je izrađena prema recepturama Prof.dr.sc. Darka Grbeše iz Zavoda za hranidbu domaćih životinja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji provodi nadzor i kontrolu proizvodnje i propisanu kakvoću smjese.