KRMNA SMJESA ZA KONZUMNE KOKOŠI NESILICE  PN    Namjena: Potpuna krmna smjesa za konzumne kokoši nesilice napravljena sa SCHAUMANN premiksom  PELETIRANO-DROBLJENO Analitički sastav: sirove bjelančevine 16,5 %; sirove masti 5,0 %; sirova vlaknina 4,0 %; sirovi pepeo 13,0 %; metionin 0,43 %; kalcij 3,9 %. U 1 kilogram smjese dodano je: Vitamin A 11000 I.J.; Vitamin D3 2000 I.J.; Vitamin E (DL-alfa tokoferol) 15 mg; Bakar (E4, bakar sulfat, pentahidrat) 3,75 mg; Boja - Canthaxanthin (E161g) 30 mg; Uputa za korištenje i čuvanje: Potpuna krmna smjesa upotrebljava se kao jedina hrana za nesilice konzumnih jaja od 20 tjedana starosti do kraja nesenja. Suha krmna smjesa se daje nesilicama konzumnih jaja po volji ili oko 100-120 g/dan. Uz ovu smjesu nije potrebno davati nikakvu drugu hranu. Nesilice trebaju imati stalno na raspolaganju svježu i čistu pitku vodu visoke higijenske kakvoće. Proizvođač ne odgovara kod pogrešne primjene i rukovanja. Krmnu smjesu treba čuvati na suhom, tamnom i zračnom mjestu. Kontrola: Potpuna krmna smjesa za konzumne nesilice PN je izrađena prema recepturama Prof.dr.sc. Darka Grbeše iz Zavoda za hranidbu domaćih životinja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji provodi nadzor i kontrolu proizvodnje i zakonom propisanu kakvoću smjese.