KRMNA SMJESA ZA TOV PILIĆA U RASTU - GROVER  PPT-2 Namjena: Potpuna krmna smjesa za tov pilića u rastu od 5 do 8 tjedana starosti - napravljena sa SCHAUMANN premiksom i CERAVITAL-om (sirovi protein obogaćen nusproizvodima čvrstog stanja fermentacije gljivica) PELETIRANO-DROBLJENO Analitički sastav: sirove bjelančevine 19,0 %; sirove masti 5,4 %; sirova vlaknina 4,0 %; sirovi pepeo 5,9 %; metionin 0,4 %. U 1 kilogram smjese dodano je: Vitamin A 12500 I.J.; Vitamin D3 2825 I.j.; Vitamin E (DL-alfa tokoferol) 30 mg; Bakar (E4, bakar sulfat, pentahidrat) 8 mg; (Kokcidiostatik) CLINACOX - DIKLAZURIL 40 mg; Uputa za korištenje i čuvanje: Potpuna krmna smjesa upotrebljava se kao jedina hrana za brojlerske piliće od 5 tjedana starosti do 0 dana prije klanja u podnom i kaveznom načinu držanja. Suha krmna smjesa se daje po volji iz valovčića ili hranilca. Uz ovu smjesu nije potrebno davati nikakvu drugu hranu. Pilići trebaju imati stalno na raspolaganju svježu i čistu pitku vodu. Proizvođač ne odgovara kod pogrešne primjene i rukovanja. Krmnu smjesu treba čuvati na suhom, tamnom i zračnom mjestu. Kontrola: Potpuna krmna smjesa za piliće PPT-2 je izrađena prema recepturama Prof.dr.sc. Darka Grbeše iz Zavoda za hranidbu domaćih životinja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji provodi nadzor i kontrolu proizvodnje i zakonom propisanu kakvoću smjese.