POČETNA KRMNA SMJESA ZA TOV PILIĆA - STARTER PPT-1 Namjena: Potpuna početna krmna smjesa za tov pilića od 1 dana do 4 tjedna starosti - napravljena sa SCHAUMANN premiksom i CERAVITAL-om (sirovi protein obogaćen nusproizvodima čvrstog stanja fermentacije gljivica) PELETIRANO- DROBLJENO Analitički sastav: sirove bjelančevine 21,0 %; sirove masti 4,0 %; sirova vlaknina 4,0 %; sirovi pepeo 6,3 %; kalcij 0,95 %; metionin 0,53 %. U 1 kilogram smjese dodano je: Vitamin A 12500 I.J.; Vitamin D3 2825 I.J.; Vitamin E (DL-alfa tokoferol) 30 mg; Bakar (E4, bakar sulfat, pentahidrat) 8 mg; (Kokcidiostatik) CLINACOX- DIKLAZURIL 40 mg; Uputa za korištenje i čuvanje: Potpuna krmna smjesa upotrebljava se kao jedina hrana za brojlerske piliće od 1 dana do 4 tjedna starosti u podnom i kaveznom načinu držanja. Suha krmna smjesa se daje po volji iz valovčića ili hranilica. Uz ovu smjesu nije potrebno davati nikakvu drugu hranu.Pilići trebaju imati stalno na raspolaganju svježu i čistu pitku vodu. Proizvođač ne odgovara kod pogrešne primjene i rukovanja. Krmnu smjesu treba čuvati na suhom, tamnom i zračnom mjestu. Kontrola: Potpuna krmna smjesa za piliće PPT-1 je izrađena prema recepturama Prof.dr.sc. Darka Grbeše iz  Zavoda za hranidbu domaćih životinja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji provodi nadzor i kontrolu proizvodnje i zakonom propisanu kakvoću smjese.