KRMNA SMJESA ZA RASPLODNE KOKOŠI NESILICE  PN-R    Namjena: Potpuna krmna smjesa za nesilice rasplodnih jaja.  (PELET ili BRAŠNO) Veterinarsko kontrolni broj: HR a 191 03 004 Analitički sastav: sirove bjelančevine 15 %; sirove masti 5 %; sirova vlaknina 3,5 %; sirovi pepeo 12 %; metionin 0,35 %. U 1 kg smjese dodano je: Vitamin A 15000 I.J.; Vitamin D3 2500 I.J.; Vitamin E (DL-alfa tokoferol) 30 mg; Bakar (E4, bakar sulfat, pentahidrat) 3 mg; (Antioksidans) BHT (E321), EQ (E324) 100 mg. Uputa za korištenje i čuvanje:  Potpuna krmna smjesa upotrebljava se kao jedina hrana za nesilice rasplodnih jaja. Suha krmna smjesa se daje nesilicama rasplodnih jaja po volji ili oko 100-120 g/dan. Uz ovu smjesu nije potrebno davati nikakvu drugu hranu. Nesilice trebaju imati stalno na raspolaganju svježu i čistu pitku vodu. Proizvođač ne odgovara kod pogrešne primjene i rukovanja. Krmnu smjesu treba čuvati na suhom, tamnom i zračnom mjestu.                                                                                                                                            Kontrola: Potpuna krmna smjesa za rasplodne nesilice PN-R je izrađena prema recepturama Prof.dr.sc. Darka Grbeše iz Zavoda za hranidbu domaćih životinja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji provodi nadzor i kontrolu proizvodnje i zakonom propisanu kakvoću smjese.