KRMNA SMJESA ZA KONZUMNE KOKOŠI NESILICE  PN+    Namjena: Potpuna krmna smjesa za konzumne nesilice 45 - 60 tjedna nesivosti napravljena sa SCHAUMANN premiksom  PELETIRANO-DROBLJENA Analitički sastav: sirove bjelančevine 16 %; sirove masti 3,75 %; sirova vlaknina 3,9 %; sirovi pepeo 13,7 %; kalcij 4 %. U 1 kg smjese dodano je: Vitamin A 11000 I.J.; Vitamin D3 2000 I.J.; Vitamin E (DL-alfa tokoferol) 15 mg; Bakar (E4, bakar sulfat, pentahidrat) 3,75 mg; Boja - Canthaxanthin (E161g) 30 mg; Uputa za korištenje i čuvanje: Potpuna krmna smjesa upotrebljava se kao jedina hrana za nesilice konzumnih jaja od 45 tjedana starosti do 60 tjedna nesenja. Suha krmna smjesa se daje nesilicama konzumnih jaja po volji ili oko 100-120 g/dan. Uz ovu smjesu nije potrebno davati nikakvu drugu hranu. Nesilice trebaju imati stalno na raspolaganju svježu i čistu pitku vodu visoke higijenske kakvoće. Proizvođač ne odgovara kod pogrešne primjene i rukovanja. Krmnu smjesu treba čuvati na suhom, tamnom i zračnom mjestu. Kontrola: Potpuna krmna smjesa za konzumne nesilice PN+ je izrađena prema recepturama Prof.dr.sc. Darka Grbeše iz Zavoda za hranidbu domaćih životinja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji provodi nadzor i kontrolu proizvodnje i zakonom propisanu kakvoću smjese.