DOPUNSKA KRMNA SMJESA ZA KOKOŠI NESILICE - SUPER 30%  PN-DO    Namjena: Dopunska krmna smjesa za nesilice rasplodnih i konzumnih jaja napravljena sa SCHAUMANN premiksom.  Analitički sastav: sirove bjelančevine 30,0 %; sirove masti 3,0 %; sirova vlaknina 3,7 %; sirovi pepeo 30,6 %; metionin 0,76 %; kalcij 9,5 %. U 1 kilogram smjese dodano je: Vitamin A 28600 I.J.; Vitamin D3 5200 I.J.; Vitamin E (DL-alfa tokoferol) 39 mg; Bakar (E4, bakar sulfat, pentahidrat) 9,75 mg; Boja - Canthaxanthin (E161g) 78 mg; Uputa za korištenje i čuvanje: Dopunska krmna smjesa namijenjena je prehrani nesilica konzumnih i rasplodnih jaja pomiješana s prekrupom žitarica u određenom omjeru. Suha krmna smjesa se miješa sa prekrupom žitarica u slijedećem omjeru i to: 40 % Dopunske smjese i 60% prekrupe žitarica. Mješavina Dopunske smjese i žitarica se daje nesilicama prema njihovoj starosti i količini hrane koju jedu dnevno (100, 110 ili 120 g/dan). Nesilice trebaju imati stalno na raspolaganju svježu i čistu pitku vodu. Proizvođač ne odgovara kod pogrešne primjene i rukovanja. Krmnu smjesu treba čuvati na suhom, tamnom i zračnom mjestu. Kontrola: Dopunska krmna smjesa za nesilice PN-DO je izrađena prema recepturama Prof.dr.sc. Darka Grbeše iz Zavoda za hranidbu domaćih životinja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji provodi nadzor i kontrolu proizvodnje i zakonom propisanu kakvoće smjese.