POČETNA KRMNA SMJESA ZA TELAD - STARTER  GT-1   Namjena: Potpuna krmna smjesa za telad od 5-10 dana starosti - napravljena sa SCHAUMANN premiksom.  (PELET ili BRAŠNO) Veterinarsko kontrolni broj: HR a 191 03 004 Analitički sastav: sirove bjelančevine 18 %; sirove masti 4 %; sirova vlaknina 6,9 %; sirovi pepeo 5,8 %. U 1 kg smjese dodano je: Vitamin A 10000 I.J.; Vitamin D3 1500 I.J.; Vitamin E (DL-alfa tokoferol) 20 mg; Bakar (E4, bakar sulfat, pentahidrat) 10 mg; Uputa za korištenje i čuvanje:  Potpuna početna krmna smjesa za telad namijenjena je za prehranu sisajuće teladi radi navikavanja na krutu hranu i daje se sve do 100 kg žive vage. Suha krmna smjesa se daje teladi koja sisa (od 5-10 dana) i odbija se kada telad jede 1-2 kg smjese dnevno. Uz smjesu telad mora imati na raspolaganju kvalitetno mekano travno ili livadno sijeno. Nakon odbića telad se hrani početnom krmnom smjesom i sijenom po volji do mase od 100 kg kada prelazi na prehranu krmnom smjesom za telad u porastu, silažu i drugu voluminoznu krmu. Uz smjesu i sijeno, telad  mora stalno dobivati svježu i čistu pitku vodu. Proizvođač ne odgovara kod pogrešne primjene i rukovanja. Krmnu smjesu treba čuvati na suhom, tamnom i zračnom mjestu.                                                                                                                                             Kontrola: Potpuna krmna smjesa za telad GT-1 je izrađena prema recepturama Prof.dr.sc. Darka Grbeše iz Zavoda za hranidbu domaćih životinja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji provodi nadzor i kontrolu proizvodnje i zakonom propisanu kakvoću smjese.