KRMNA SMJESA ZA SJANJENJE OVCE I OVCE MUZARE  OV Namjena: Potpuna krmna smjesa za sjanjenje ovce, ovce muzare i ovnove napravljeno sa SSHAUMANN premiksom.  (PELET ili BRAŠNO) Veterinarsko kontrolni broj: HR a 191 03 004 Analitički sastav: sirove bjelančevine 15 %; sirove masti 3,46 %; sirova vlaknina 7,12 %; sirovi pepeo 7,11 %. U 1 kg smjese dodano je: Vitamin A 24000 I.J.; Vitanin D3 2400 I.J.; Vitamin E (DL-alfa tokoferol) 45 mg. Uputa za korištenje i čuvanje:  Potpuna krmna smjesa namjenjena je za: 1) Popravak kondicije i težine iscrpljenih mliječnih ovaca nakon završetka laktacije radi povećanja broja ovuliranih jajašaca. 2) Postizanje priplodne kondicije tjedan dana prije i poslije parenja radi povećanja broja ovulacija i implamantacija oplođenih jajašaca. 3) Sjanjenje ovce tijekom zadnjih osam tjedana bređosti radi pravilnog i zdravog orasta ploda. 4) Mliječne ovce u prvih 2 mjeseca laktacije. 5) Rasplodne ovnove u lošoj kondiciji i nedovoljnoj težini te u vrijeme parenja-skakanja. Ova smjesa sadrži sve potrebne hranjive tvari koje skladno nadopunjuju voluminoznu krmu (sijeno, pašu, silaže) u zadovoljavanju potreba suhih, sjanjenih i mliječnih ovaca te rasplodnih ovnova. Količina krmne smjese koju treba dati ovci ovisi o težini, kondiciji, plodnosti i fiziološkom stanju ovce. U pravilu smjesa se ne daje stalno već prema potrebi i to u količini koja nije veća od 70% suhe tvari pojedene količine sijena, odnosno paše ili silaže. Okvirno uz sijeno, pašu ili silažu, ovce za popravak loše kondicije prije i za vrijeme parenja mogu dobivati 200-400 g smjese dnevno. Tijekom zadnjih osam tjedana sjanjenosti ovce se mogu hraniti prema slijedećoj shemi: 8 tjedana 50 g/d; 7 tj. 100 g/d; 6-4 tj. 150 g/d; 3 tj. 200 g/d; 2-janjenje 200-250 g/d. Tijekom prvih dva mjeseca laktacije ovce dobivaju 200-500 g/d krmne smjese sve dok reagiraju na njeno povećanje povišenom proizvodnjom mlijeka. Ovnovi neposredno prije i tijekom parenja, ovisno o masi, kondiciji i broju skokova, mogu dobiti 300-1000 g/d. Uz krmnu smjesu ovce i ovnovi moraju imati stalno na raspolaganju svježu higijensku valjanu pitku vodu. Proizvođač ne odgovara kod pogrešne primjene i rukovanja. Krmne smjese trebaju se čuvati na suhom, tamnom i zračnom mjestu.                                                                                                                                         Kontrola: Potpuna krmna smjesa za ovce OV je izrađena prema recepturama Prof.dr.sc. Darka Grbeše iz Zavoda za hranidbu domaćih Životinja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji provodi nadzor i kontrolu proizvodnje i propisanu kakvoću smjese.