KRMNA SMJESA ZA RANO ODBIJENU JARAD - STARTER  KZ-0 Namjena: Potpuna krmna smjesa za prihranu sisajuće jaradi od 3 tj. do 4 mj. starosti.  (PELET ili BRAŠNO) Veterinarsko kontrolni broj: HR a 191 03 004 Analitički sastav: sirove bjelančevine 18%; vlaga 13,5%; sirova vlaknina  6%; pepeo  8%; fosfor  0,6%; kalcij  1% U 1 kg smjese dodano je: Vitamin A 15000 i.j.; vitamin D3 2000 i.j.; vitamin E 20 mg; vitamin B1 1,5 mg; vitamin B2 2,5 mg; nikotinska kiselina 30 mg; kalcijev pantotenat 15 mg; vitamin B12 22,5 mg; kolin klorid 75 mg; J 0,15 mg; Mn 60 mg; Zn 75 mg; Co 0,15 mg; Fe 60 mg; Cu do 10 mg; S 30 mg; Se 0,15 mg; antioksidans BHA 100 mg. Uputa za korištenje i čuvanje:  Ovo je potpuna krmna smjesa za prihranu sisajuće jaradi od 3 tjedna do 4 mjeseca starosti. Jarad treba postepeno privikavati na konzumaciju krmne smjese. Ograničiti dnevnu konzumaciju na maksimalno 350-400 grama ove krmne smjese na dan. Jarad mora imati stalno na raspolaganju kvalitetno sijeno i svježu pitku vodu. Proizvođač ne odgovara kod pogrešne primjene i rukovanja. Krmne smjese se trebaju čuvati na suhom, tamnom i zračnom mjestu.                                                                                                                                         Kontrola: Potpuna krmna smjesa za jarad KZ-0 je izrađena prema recepturama Prof.dr.sc. Darka Grbeše iz Zavoda za hranidbu domaćih životinja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji provodi nadzor i kontrolu proizvodnje i zakonom propisanu kakvoću smjese.