KRMNA SMJESA ZA RANO ODBIJENU JANJAD - STARTER  OJ Namjena: Potpuna krmna smjesa za rano odbijenu janjad - napravljena sa SCHAUMANN premiksom  (PELET ili BRAŠNO) Veterinarsko kontrolni broj: HR a 191 03 004 Analitički sastav: sirove bjelančevine 16 %; sirove masti 3,6 %; sirova vlakna 6,8 %; sirovi pepeo 6,6 %. U 1 kg smjese dodano je: Vitamin A 11000 I.J.; Vitamin D3 1500 I.J.; Vitamin E (DL-alfa tokoferol) 15 mg; Bakar (E4, bakar sulfat, pentahidrat) 5 mg, Uputa za korištenje i čuvanje:  Potpuna krmna smjesa namjenjena je za prihranu sisajuće janjadi i hranidbu odbite janjadi od drugog tjedna do drugog mjeseca života. Sadrži sve potrebne hranjive tvari koje skladno nadopunjuju mlijeko u potrebama za zdrav rast i razvoj janjadi. Suha krmna smjesa se daje sisajućoj i odbitoj janjadi u količini koju može pojesti za dvadeset minuta. Uz krmnu smjesu janjad mora imati stalno na raspolaganju odlično sijeno i pitku vodu. Preporučuje se janjad odbiti od ovaca kada, uz mlijeko, pojede 250-300 g smjese dnevno i približno 200 g sijena. Proizvođač ne odgovara kod pogrešne primjene i rukovanja. Krmnu smjesu treba čuvati na suhom, tamnom i zračnom mjestu.                                                                                                                                         Kontrola: Potpuna krmna smjesa za janjad OJ je izrađena prema recepturama Prof.dr.sc. Darka Grbeše iz Zavoda za hranidbu domaćih životinja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji provodi nadzor i kontrolu proizvodnje i zakonom propisanu kakvoću smjese.