KRMNA SMJESA ZA KOZE  KZKZ Namjena: Potpuna krmna smjesa za hranidbu ojarenih i mliječnih koza.   (PELET ilI BRAŠNO) Veterinarsko kontrolni broj: HR a 191 03 004 Analitički sastav: sirove bjelančevine 16%; vlaga 13,5%; sirova vlaknina 14%; pepeo 8%; kalcij 1%; fosfor 0,5%. U 1 kg smjese dodano je: Vitamin A 10000 i.j.; vitamin D3 1500 i.j.; vitamin E 20 mg; vitamin B1 1 mg; vitamin B2 2 mg; nikotinska kiselina 20mg; pantotenska kiselina 10 mg; vitamin B12  15 mg; kolin klorid  100 mg; J  1 mg; Mn 40 mg; Zn 50 mg; Co  0,15 mg; Fe 45 mg; Cu  12 mg; S  20 mg; Se  0,1 mg; antioksidans BHT,EQ 100 mg. Uputa za korištenje i čuvanje:  Ovo je potpuna krmna smjesa za hranidbu ojarenih i mliječnih koza, služi za nadupunu voluminoznog obroka (sijeno, paša, silaža). Uz krmnu smjesu koze moraju imati na raspolaganju voluminoznu krmu i svježu pitku vodu. Proizvođač ne odgovara kod pogrešne primjene i rukovanja. Krmne smjese se trebaju čuvati na suhom, tamnom i zračnom mjestu.                                                                                                                                         Kontrola: Potpuna krmna smjesa za koze KZ-KZ je izrađena prema recepturama Prof.dr.sc. Darko Grbeša iz Zavoda z ahranidbu domaćih životinja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji provodi nadzor i kontrolu proizvodnje i zakonom propisanu kakvoću smjese.