SCHAUMANN - KRAFT MIX - SUPER PIG  SCH-KM-PIG Namjena: Dopunska krmna smjesa za izradu potpunih krmnih smjesa za tov svinja -napravljena sa SCHAUMANN premiksom.  (BRAŠNO) Veterinarsko kontrolni broj: HR a 191 03 004 Analitički sastav: sirove bjelančevine 36,8 %; sirove masti 4,5 %; sirova vlakna 5,5 %; sirovi pepeo 18,7 %; lizin 3,9 %. U 1 kg smjese dodano je: Vitamin A 60000 I.J.; Vitamin D3 12000 I.J.; Vitamin E (DL-alfa tokoferol) 320 mg; Bakar (E4, bakar sulfat, pentahidrat) 119 mg; 3 Fitaza 4a1600 ( EC 3.1.3.8) 4000 FTU; BONVITAL, 4 b 1841 (Enterococcus faecium (DSM 7134)) 2,4 x 10e9 KBE. Uputa za korištenje i čuvanje:  Kraft Mix - Super Pig je snažan superkoncentrat proizveden od visokokvalitetnih proteinskih komponenti sa SCHAUMANN premiksom. Dopunska krmna smjesa je namijenjena za miješanje s žitaricama radi izrade potpunih krmnih smjesa za tov svinja. UPUTA O KORIŠTENJU: Suha krmna smjesa se miješa u slijedećim postotnim omjerima (%) za pojedine kategorije svinja: 1) POČETNI: Kraft Mix - Super Pig 17%, kukuruz 35%, ječam 13% i pšenica/stočno 35%; 2) ZAVRŠNI: Kraft Mix - Super Pig 15%, kukuruz 35%, ječam 15% i pšenica/stočno 35%; 3) UNIVERZALNI: Kraft Mix - Super Pig 16%, kukuruz 35%, ječam 14% i pšenica/stočno 35%. Prikazane mješavine Dopunske krmne smjese i žitarica podmiruju sve hranidbene potrebe navedenih kategorija tovnih svinja. Proizvođač ne odgovara kod pogrešne primjene i rukovanja. Dopunske krmne smjese se trebaju čuvati na suhom, tamnom i zračnom mjestu.                                                                                                                                        Kontrola: Dopunska krmna smjesa za svinje Kraft Mix - Super Pig KM-PIG je izrađena prema vlastitim recepturama naručioca firme SCHAUMANN AGRI d.o.o. Kunovec Breg, a nadzor i kontrolu proizvodnje i zakonom propisanu kakvoću smjese provodi Zavod za hranidbu domaćih životinja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.