SCHAUMANN - POČETNA KRMNA SMJESA ZA TOV PILIĆA  SCH-PPT-1 Namjena:  Početna potpuna krmna smjesa za tov pilića od 1 dana do 4 tjedna starosti - napravljena sa SCHAUMANN premiksom   (PELETIRANO-DROBLJENO) Veterinarsko kontrolni broj: HR a 191 03 004 Analitički sastav: sirove bjelančevine 22 %;  sirove masti 5,4 %; sirova vlaknina 3,6 %; sirovi pepeo 6,2 %; metionin 0,54 %. U 1 kg smjese dodano je: Vitamin A 11000 I.J.; Vitamin D3 2702 I.J.; Vitamin E (DL-alfa tokoferol) 35 mg; Vitamin K 3 mg; Pantotenska kiselina 11 mg; Niacin 79 mg; Folna kiselina 1788 mcg; Biotin 55 mcg; Selen 0,73 mg; Bakar (E4, bakar sulfat, pentahidrat) 18 mg; (Kokcidiostatik) DIKLAVET-DIKLAZURIL  (E771) 100 mg; Uputa za korištenje i čuvanje:  Krmna smjesa upotrebljava se kao jedina hrana za brojlerske piliće od 1 dana do 4 tjedna starosti u podnom i kaveznom načinu držanja. Suha krmna smjesa se daje po volji iz valovčića ili hranilica. Uz ovu smjesu nije potrebno davati nikakvu drugu hranu.Pilići trebaju imati stalno na raspolaganju svježu i čistu pitku vodu. Proizvođač ne odgovara kod pogrešne primjene i rukovanja. Krmnu smjesu treba čuvati na suhom, tamnom i zračnom mjestu.                                                                                                                                                                                    Kontrola: Potpuna krmna smjesa za piliće SCH-PPT-1 je izrađena prema vlastitim recepturama naručioca firme SCHAUMANN AGRI d.o.o. Kunovec Breg, a nadzor i kontrolu proizvodnje i zakonom propisanu kakvoću smjese provodi Zavod za hranidbu domaćih životinja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.