SCHAUMANN - DOPUNSKA KRMNA SMJESA ZA OVCE  I KOZE SUPER-40%  SCH-OV-DO Namjena:  Dopunska krmna smjesa za ovce i koze - napravljena sa SCHAUMANN premiksom.  (BRAŠNO) Veterinarsko kontrolni broj: HR a 191 03 004 Analitički sastav: sirove bjelančevine 40 %; sirove masti 1,1 %; sirova vlakna 8,8 %; sirovi pepeo 9,2 %. U 1 kg smjese dodano je: Vitamin A 7200 I.J.; Vitamin D3 7200 I.J.; Vitamin E (DL-alfa tokoferol) 135 mg. Uputa za korištenje i čuvanje: Dopunska krmna smjesa namjenjena je za miješanje sa žitaricama radi izrade potpunih krmnih smjesa za hranidbu ovaca i koza. Suha krmna smjesa se miješa sa samljevenim žitaricama u slijedećim postotnim omjerima ovisno o kategoriji životinje i to: 1) SCH-OV-DO = 10-30 % i 2) ŽITARICE = 70-90 %. Ovce i koze trebaju imati stalno na raspolaganju svježu i čistu pitku vodu. Proizvođač ne odgovara kod pogrešne primjene i rukovanja. Dopunsku krmne smjese treba čuvati na suhom, tamnom i zračnom mjestu.                                                                                                                                                                                           Kontrola: Dopunska krmna smjesa za ovce i koze SCH-OV-DO je izrađena prema vlastitim recepturama firme SCHAUMANN AGRI d.o.o. Kunovec Breg, a nadzor i kontrolu proizvodnje i zakonom propisanu kakvoću smjese provodi Zavod za hranidbu domaćih životinja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.