SCHAUMANN - KRMNA SMJESA ZA KRAVE MUZARE  SCH-GK-19 Namjena:  Potpuna krmna smjesa za krave muzare s najmanje 19 % proteina - napravljena sa SCHAUMANN premiksom   (PELET ili BRAŠNO) Veterinarsko kontrolni broj: HR a 191 03 004 Analitički sastav: sirove bjelančevine 19 %; sirove masti 3,5 %; sirova vlakna 5,9 %; sirovi pepeo 6,1 %; kalcij 1%. U 1 kg smjese dodano je: Vitamin A 12000 I.J.; Vitamin D3 1200 I.J.; Vitamin E (DL-alfa tokoferol) 30 mg; Niacin 30 mg; Bakar (bakar sulfat, pentahidrat) 12 mg. Uputa za korištenje i čuvanje:  Potpuna krmna smjesa za mliječne krave s 19% sirovog proteina namjenjena je prehrani mliječnih krava i/ili krava hranjenih kvalitetnim sijenom i/ili silažama, silažom kukuruza. Pored smjese krave moraju dobivati najmanje 20-30% suhe tvari iz voluminozne krme (sijena,silaže,paša,zelena krma). Krmna smjesa sastoji se od visoko kvalitetnih biljnih izvora bjelančevina, ne sadrži ureu i animalne izvore bjelančevina.Isto tako smjesa je namjenjena za prehranu krava hranjenih konzerviranom krmom i držanih u štali jer je obogaćena povišenim razinama vitamina A,D i E. Krmna smjesa se daje kao nadopuna osnovnog obroka od silaže kukuruza i/ili sijena i slame te visokomliječnim kravama i ostalim kravama do postizanja vrha mliječnosti. Smjesa zajedno sa žitaricama ne smije sudjelovati sa više od 60% u suhoj tvari obroka. Kravama koje normalno jedu na početku laktacije se daje do 6 kg/d smjese, u vrhu laktacije do najviše 12 kg/d.Suhim kravama se daje 1-2 kg ove smjese, a pred telenje 3-4 kg/d.U jednom hranjenju se ne smije dati više od 2,5-3 kg smjese. Najbolje je smjesu davati pomješanu sa voluminoznom krmom (sijenom,silažama).Krave koje dobivaju kao osnovni obrok zelenu masu i pašu s gnojenih livada trebaju smjesu davati pomješanu sa sijenom i/ili slamom.Najbolje je da u jednom valovu ima sijeno ili slamu na raspolaganju. Krave moraju imati stalno na raspolaganju svježu i čistu vodu. Proizvođač ne odgovara kod pogrešne primjene i rukovanja. Krmne smjese trebaju se čuvati na suhom, tamnom i zračnom mjestu.                                                                                                                                                                                    Kontrola: Potpuna krmna smjesa za krave GK-19 je izrađena prema vlastitim recepturama naručioca firme SCHAUMANN AGRI d.o.o. Kunovec Breg, a nadzor i kontrolu proizvodnje i zakonom propisanu kakvoću smjese provodi Zavod za hranidbu domaćih životinja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.