SCHAUMANN - KRAFT MIX - BROJLER  SCH-KM-BRO Namjena: Dopunska krmna smjesa za uzgoj i tov pilića - napravljena sa SCHAUMANN premiksom.  (BRAŠNO) Veterinarsko kontrolni broj: HR a 191 03 004 Analitički sastav: sirove bjelančevine 41,3 %; sirove masti 6,7 %; sirova vlakna 5,5 %; sirovi pepeo 12,8 %; metionin 1,2 %. U 1 kg smjese dodano je: Vitamin A 50000 I.J.; Vitamin D3 11300 I.J.; Vitamin E (DL-alfa tokoferol) 120 mg; Bakar (E4, bakar sulfat, pentahidrat) 45 mg; Uputa za korištenje i čuvanje:  Kraft Mix - Brojler je snažan superkoncentrat proizveden od visokokvalitetnih proteinskih komponenti sa SCHAUMANN premiksom. Dopunska krmna smjesa Kraft Mix - Brojler namjenjena je prehrani brojlerskih pilića pomiješana sa prekrupom žitarica u određenim omjerima. NAČIN UPOTREBE: 1) STARTER: Kraft Mix - Brojler 35 % i prekrupa žitarica 65%; 2) GROVER: Kraft Mix - Brojler 32 % i prekrupa žitarica 68%; 3) FINIŠER: Kraft Mix - Brojler 28% i prekrupa žitarica 72%. Mješavina Dopunske smjese i žitarica se daje pilićima po volji. Pilići trebaju imati stalno na raspolaganju svježu i čistu pitku vodu. Proizvođač ne odgovara kod pogrešne primjene i rukovanja. Dopunsku krmnu smjesu treba čuvati na suhom, tamnom i zračnom mjestu.                                                                                                                                         Kontrola: Dopunska krmna smjesa za piliće Kraft Mix - Brojler KM-BRO je izrađena prema vlastitim recepturama naručioca firme SCHAUMANN AGRI d.o.o. Kunovec Breg, a nadzor i kontrolu proizvodnje i zakonom propisanu kakvoću smjese provodi Zavod za hranidbu domaćih životinja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.