SCHAUMANN - KRAFT MIX - JUNIOR  SCH-KM-JUNIOR Namjena:  Dopunska krmna smjesa za prasad do 30 kg - napravljena sa SCHAUMANN premiksom.   (BRAŠNO) Veterinarsko kontrolni broj: HR a 191 03 004 Analitički sastav: sirove bjelančevine 40 %; sirove masti 5,9 %; sirova vlakna 4,3 %; sirovi pepeo 16,4 %; lizin 4 %. U 1 kg smjese dodano je: Vitamin A 52080 I.J.; Vitamin D3 7280 I.J.; Vitamin E ( DL-alfa tokoferol) 521 mg; Uputa za korištenje i čuvanje:  Dopunska krmna smjesa za prasad Kraft Mix - Junior upotrebljava se kao dopunska hrana za prasad od 8-10 kg tj. težine do 30 kg. Smjesa sadrži aminokiseline i djelatne tvari potrebne za prasad. Smjesa je namijenjena za miješanje sa žitaricama u omjerima koji omogućuju sastavljanje početne krmne smjese za prasad do 10 kg i smjese za odojke u rastu do 30 kg težine. Smjesa se lako miješa sa žitaricama, ohrabruje prasad da jede što više hrane, pospješuje iskorištenje hrane i spriječava proljeve. Suha dopunska krmna smjesa Kraft Mix - Junior se daje prasadi pomiješana sa žitaricama u slijedećem omjeru i to: 20 % Kraft Mix - Junior i 80 % žitarica.  Proizvođač ne odgovara kod pogrešne primjene i rukovanja. Dopunske krmne smjese trebaju se čuvati na suhom, tamnom i zračnom mjestu.                                                                                                                                         Kontrola: Dopunska krmna smjesa za prasad SCH-KM-JUNIOR je izrađena prema vlastitim recepturama naručioca firme SCHAUMANN AGRI d.o.o. Kunovec Breg, a nadzor i kontrolu proizvodnje i zakonom propisanu kakvoću smjese provodi Zavod za hranidbu domaćih životinja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.