SCHAUMANN - KRAFT MIX - MILK  SCH-KM-MILK Namjena:  Dopunska krmna smjesa za visoko  mliječna goveda - napravljena sa SCHAUMANN premiksom.  (BRAŠNO) Veterinarsko kontrolni broj: HR a 191 03 004 Analitički sastav: sirove bjelančevine 40 %; sirove masti 6,5 %; sirova vlaknina 8,2 %; sirovi pepeo 9,4 %;magnezij 0,3 %. U 1 kg smjese dodano je: Vitamin A 36000 I.J.; Vitamin D3 3600 I.J.; Vitamin E (DL-alfa tokoferol) 90 mg; Bakar (E4, bakar sulfat, pentahidrat) 37 mg; Uputa za korištenje i čuvanje:  Dopunska krmna smjesa Kraft Mix - Milk namjenjena je za miješanje sa žitaricama radi izrade potpunih krmnih smjesa za hranidbu visoko mliječnih krava. * PREPORUKA PRIPREME DNEVNOG OBROKA *  OSNOVA: 25 kg kukuruzna silaža i 4 kg sijena + PREMA KOLIČINI MLIJEKA i to: 1) za 20 lit. mliijeka - 2 kg Kraft Mix Milk i 2 kg žitarica, 2) za 25 llit. mlijeka - 3,5 kg Kraft Mix Milk i 2 kg žitarica; 3) za 30 lit. mlijeka - 4 kg Kraft Mix Milk i 3 kg žitarica; 4) za 35 lit. mlijeka - 5 kg Kraft Mix Milk i 4 kg žitarica; 5) za 40 lit. mlijeka - 6 kg Kraft Mix Milk i 5 kg žitarica. NAPOMENA: Nije potrebno dodavati premiks. Krave trebaju imati stalno na raspolaganju svježu i čistu pitku vodu. Proizvođač ne odgovara kod pogrešne primjene i rukovanja. Dopunsku krmnu smjesu treba čuvati na suhom, tamnom i zračnom mjestu.                                                                                                                                         Kontrola: Dopunska krmna smjesa za mliječna goveda SCH-KM-MILK je izrađena prema vlastitim recepturama naručioca firme SCHAUMANN AGRI d.o.o. Kunovec Breg, a nadzor i kontrolu proizvodnje i zakonom propisanu kakvoću smjese provodi Zavod za hranidbu domaćih životinja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.