KRMNA SMJESA ZA TELAD U RASTU - GROVER  GT-2  Namjena: Potpuna krmna smjesa za telad od 100 - 150 kg žive vage - napravljena sa SCHAUMANN premiksom.  (BRAŠNO ili PELET) Veterinarsko kontrolni broj: HR a 191 03 004 Analitički sastav: sirove bjelančevine 16 %; sirove masti 3,8 %: sirova vlakna 7,5 %; sirovi pepeo 6 %. U 1 kg smjese dodano je: Vitamin A 10000 I.J.; Vitamin D3 1500 I.J.; Vitamin E (DL-alfa tokoferol) 20 mg; Bakar (E4, bakar sulfat, pentahidrat) 10 mg; Uputa za korištenje i čuvanje:    Potpuna krmna smjesa za telad u rastu - GT-2 daje se teladi nakon odbića i Starter smjese kada telad preživa. Ovom smjesom se telad hrani od 3 do 6 mjeseca starosti. Uz smjesu se teladi daje voluminozna krma (silaže/sijena) po volji. Ova smjesa omogućuje pravilan razvoj telića - budućih krava. Prema američkim NRC normativima telad Holstein pasmine bi trebala povećati težinu od 120 na 200 kg ili 850 g/d, a visina grebena bi trebala narasti s 90 na 104 cm u dobi od 3 do 6 mjeseca starosti. Proizvođač ne odgovara kod pogrešne primjene i rukovanja.  Krmnu smjesu treba čuvati na suhom, tamnom i zračnom mjestu.                                                                                                                                                                                                                                              Kontrola: Potpuna krmna smjesa za telad GT-2 je izrađena prema recepturama Prof.dr.sc. Darka Grbeše iz Zavoda za hranidbu domaćih životinja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji provodi nadzor i kontrolu proizvodnje i zakonom propisanu kakvoću smjese.