KRMNA SMJESA ZA TOV JUNADI DO 250 KG ŽIVE VAGE  GJ-1  Namjena: Potpuna krmna smjesa za tov junadi i odgoj junica od 6 do 20 mjeseca starosti - napravljena sa SCHAUMANN premiksom.  (BRAŠNO ili PELET) Veterinarsko kontrolni broj: HR a 191 03 004 Analitički sastav: sirove bjelančevine 14 %; sirove masti 3,74 %; sirova vlakna 4,59 %; sirovi pepeo 6,9 %. U 1 kg smjese dodano je: Vitamin A 7000 I.J.; Vitamin D3 1500 I.J.; Vitamin E (DL-alfa tokoferol) 20 mg; Bakar (E4, bakar sulfat, pentahidrat) 10 mg; Uputa za korištenje i čuvanje:  Potpuna krmna smjesa za junad u tovu i odgoj junica namijenjena je tovu junadi do 250 kg težine i prehrani junica od 6 do 20 - 22 mjeseca starosti ili početka suhostaja. Grla uz smjesu trebaju dobivati voluminoznu krmu. Junad mora stalno dobivati svježu pitku vodu. Proizvođač ne odgovara kod pogrešne primjene i rukovanja. Krmne smjese treba čuvati na suhom, tamnom i zračnom mjestu.                                                                                                                                        Kontrola: Potpuna krmna smjesa za junad GJ-1 je izrađena prema recepturama Prof.dr.sc. Darka Grbeše iz Zavoda za hranidbu domaćih životinja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji provodi nadzor i kontrolu proizvodnje i zakonom propisanu kakvoću smjese.