DOPUNSKA KRMNA SMJESA ZA JUNAD - SUPER 35%  GJ-DO Namjena: Dopunska krmna smjesa za tov junadi - napravljena sa SCHAUAMNN premiksom.  (BRAŠNO) Veterinarsko kontrolni broj: HR a 191 03 004 Analitički sastav: sirove bjelančevine 35 %; NBN od SB 30 %; sirove masti 4,38 %; sirova vlaknina 10,95 %; sirovi pepeo 17,54 %; magnezij 4,0 %. U 1 kg smjese dodano je: Vitamin A 21000 I.J.; Vitamin D3 4500 I.J.; Vitamin E (DL-alfa tokoferol) 60 mg; Bakar (E4, bakar sulfat, pentahidrat) 30 mg; Uputa za korištenje i čuvanje:  Dopunska krmna smjesa namjenjena je za miješanje sa žitaricama radi izrade potpunih smjesa za hranidbu junadi. Suha krmna smjesa se miješa sa samljevenim žitaricama u slijedećim postotnim omjerima ua junad i to: 1) junad do 250 kg - 25 % Dopunske smjese i 75 % prekrupe žitarica, 2) junad iznad 250 kg - 20 % Dopunske smjese i 80 % prekrupe žitarica. Gornja  granica utroška ove dopunske krmne smjese je do 1,5 kg dnevno po životinji. U jednom hranjenju se smije dati do 2,5 kg mješavine. Iznesene kombinacije dopunske krmne smjese i žitarica podmiruju sve hranidbene potrebe navedenih kategorija junadi. Junad trebaju imati stalno na raspolaganju svježu i čistu pitku vodu. Proizvođač ne odgovara kod pogrešne primjene i rukovanja. Dopunske krmne smjese treba čuvati na suhom, tamnom i zračnom mjestu.                                                                                                                                        Kontrola: Dopunska krmna smjesa za junad GJ-DO je izrađena prema recepturama  Prof.dr.sc. Darka Grbeše iz Zavoda za hranidbu domaćih životinja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji provodi nadzor i kontrolu proizvodnje i zakonom propisanu kakvoću smjese.