KRMNA SMJESA ZA KRAVE MUZARE S NAJMANJE 13 % BJELANČEVINA  GK-13 Namjena: Potpuna krmna smjesa za krave muzare s najmanje 13 % proteina.  (BRAŠNO ili PELET) Veterinarsko kontrolni broj: HR a 191 03 004 Analitički sastav: sirove bjelančevine 13 %; sirove masti 3,5 %; sirova vlakna 4,5 %; sirovi pepeo 4,8 %. U 1 kg smjese dodano je: Vitamin A 12000 I.J.; Vitamin D3 1200 I.J.; Vitamin E (DL-alfa tokoferol) 30 mg; Bakar (E4, bakar sulfat, pentahidrat) 12 mg; Uputa za korištenje i čuvanje:  Potpuna krmna smjesa za mliječne krave s  13 % sirovog proteina namjenjena je prehrani mliječnih krava i/ili krava hranjenih kvalitetnim sijenom i/ili silažama, silažom kukuruza. Pored smjese krave moraju dobivati najmanje 20-30% suhe tvari iz voluminozne krme (sijena,silaže,paša,zelena krma). Krmna smjesa sastoji se od visoko kvalitetnih biljnih izvora bjelančevina, ne sadrži animalne izvore bjelančevina.Isto tako smjesa je namjenjena za prehranu krava hranjenih konzerviranom krmom i držanih u štali jer je obogaćena povišenim razinama vitamina A,D i E. Krmna smjesa se daje kao nadopuna osnovnog obroka oa silaže kukuruza i/ili sijena i slame te visokomliječnim kravama i ostalim kravama da postizanja vrha mliječnosti.Smjesa zajedno sa žitaricama ne smije sudjelovati sa više od 60% u suhoj tvari obroka.Kravama koje normalno jedu na početku laktacije se daje do 6 kg/d smjese, u vrhu laktacije do najviše 12 kg/d.Suhim kravama se daje 1-2 kg ove smjese, a pred telenje 3-4 kg/d. U jednom hranjenju se ne smije dati više od 2,5-3 kg smjese.Najbolje je smjesu davati pomješanu sa voluminoznom krmom (sijenom,silažama). Krave koje dobivaju kao osnovni obrok zelenu masu i pašu s gnojenih livada trebaju smjesu davati pomješanu sa sijenom i/ili slamom. Najbolje je da u jednom valovu ima sijeno ili slamu na raspolaganju.Krave moraju imati stalno na raspolaganju svježu i čistu vodu. Proizvođač ne odgovara kod pogrešne primjene i rukovanja.Krmne smjese trebaju se čuvati na suhom, tamnom i zračnom mjestu.                                                                                                                                        Kontrola: Potpuna krmna smjesa za mliječne krave GK-13 je izrađena prema recepturama Prof.dr.sc. Darka Grbeše iz Zavoda za hranidbu domaćih životinja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji provodi nadzor i kontrolu proizvodnje i zakonom propisanu kakvoću smjese.