KRMNA SMJESA ZA TOV JUNADI IZNAD 250 KG ŽIVE VAGE  GJ-2  Namjena: Potpuna krmna smjesa za junad iznad 250 kg žive vage - napravljena sa SCHAUMANN premiksom.  (BRAŠNO ili PELET) Veterinarsko kontrolni broj: HR a 191 03 004 Analitički sastav: sirove bjelančevine 12 %; sirove masti 3,55 %; sirova vlakna 3,75 %; sirovi pepeo 6,27 %. U 1 kg smjese dodano je: Vitamin A 7000 I.J.; Vitamin D3 1500 i.j.; Vitamin E (DL-alfa tokoferol) 20 mg; Bakar (E4, bakar sulfat, pentahidrat) 10 mg; Uputa za korištenje i čuvanje:  Potpuna krmna smjesa za junad iznad 250 kg namjenjena je za prehranu junadi koja se hrani sa najmanje 20-30 % voluminozne krme (sijna, silaže, paša, zelena krma). Junad se na ovu smjesu privikava tijekom tjedan dana tako da se prva tri dana mješa 50 % ove smjese sa 50 % GJ-1, a drugih tri dana 25 % GJ-1 i 75 % ove smjese. Ukoliko se junad hrani samo sijenom ona mora dobivati minimalno 1-1,5 kg sijena ili 0,5-1 kg slame dnevno. Najbolje je da u jednom valovu ima sijeno ili slamu stalno na raspolaganju. Junad mora stalno dobivati svježu čistu pitku vodu. Proizvođač ne odgovara kod pogrešne primjene i rukovanja. Krmne smjese treba čuvati na suhom, tamnom i zračnom mjestu.                                                                                                                                        Kontrola: Potpuna krmna smjesa za junad GJ-2 je izrađena prema recepturama Prof.dr.sc. Darka Grbeše iz Zavoda za hranidbu domaćih životinja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji provodi nadzor i kontrolu proizvodnje i zakonom propisanu kakvoću smjese.