SCHAUMANN - DOPUNSKA KRMNA SMJESA ZA KRAVE MUZARE - SUPER 35%    SCH-GK-DO Namjena:  Dopunska krmna smjesa za mliječna goveda - napravljena sa SCHAUMANN premiksom.  (BRAŠNO) Veterinarsko kontrolni broj: HR a 191 03 004 Analitički sastav: sirove bjelančevine 35 %; sirove masti 1,6 %; sirova vlaknina 10,9 %; sirovi pepeo 9,3 %; magnezij 0,36 %. U 1 kg smjese dodano je:   Vitamin A 36000 I.J.; Vitamin D3 3600 I.J.; Vitamin E (DL-alfa tokoferol) 90 mg; Bakar (E4, bakar sulfat, pentahidrat) 37 mg;                                                                                                                                                  Uputa za korištenje i čuvanje:   Dopunska krmna smjesa namjenjena je za miješanje sa žitaricama radi izrade potpunih smjesa za hranidbu mliječnih krava. Suha krmna smjesa se miješa sa samljevenim žitaricama u slijedećim postotnim omjerima za mliječne krave i to: 1) za suhe - 25 % Dopunske smjese i 75 % prekrupe žitarica, 2) za 10-13 lit. dnevno mlijeka - 30 % Dopunske smjese i 70 % prekrupe žitarica, 3) za 13-16 lit. dnevo mlijeka - 35 % Dopunske smjese i 65 % prekrupe žitarica, 4) za preko 16 lit.dnevno mlijeka - 45 % Dopunske smjese i 55 % prekrupe žitarica. Gornja granica utroška ove dopunske krmne smjese je do 1,5 kg dnevno po životinji. U jednom hranjenju se smije dati do 2,5 kg mješavine. Iznesene kombinacije dopunske krmne smjese i žitarica podmiruju sve hranidbene potrebe navedenih kategorija mliječnih krava. Krave trebaju imati stalno na raspolaganju svježu i čistu pitku vodu. Proizvođač ne odgovara kod pogrešne primjene i rukovanja. Dopunsku krmne smjese treba čuvati na suhom, tamnom i zračnom mjestu.                                                                                                                                                   Kontrola: Dopunska krmna smjesa za mliječna goveda SCH-GK-DO je izrađena prema vlastitim recepturama naručioca firme SCHAUMANN AGRI d.o.o. Kunovec Breg, a nadzor i kontrolu proizvodnje i zakonom propisanu kakvoću smjese provodi Zavod za hranidbu domaćih životinja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.