SCHAUMANN - DOPUNSKA KRMNA SMJESA ZA TOV JUNADI SCH-GJ-DO Namjena:  Dopunska krmna smjesa za tov junadi - napravljena sa SCHAUMANN premiksom.  (BRAŠNO) Veterinarsko kontrolni broj: HR a 191 03 004 Analitički sastav: sirove bjelančevine 35 %; sirove masti 1,5 %; sirova vlaknina 11,1 %; sirovi pepeo 9,3 %; magnezij 0,38 %. U 1 kg smjese dodano je:   Vitamin A 20672 I.J.; Vitamin D3 4430 I.J.; Vitamin E (DL-alfa tokoferol) 59 mg. Uputa za korištenje i čuvanje:    Dopunska krmna smjesa namjenjena je za miješanje sa žitaricama radi izrade potpunih smjesa za hranidbu junadi. Suha krmna smjesa se miješa sa samljevenim žitaricama u slijedećim postotnim omjerima ua junad i to: 1) junad do 250 kg - 25 % Dopunske smjese i 75 % prekrupe žitarica, 2) junad iznad 250 kg - 20 % Dopunske smjese i 80 % prekrupe žitarica. Gornja  granica utroška ove dopunske krmne smjese je do 1,5 kg dnevno po životinji. U jednom hranjenju se smije dati do 2,5 kg mješavine. Iznesene kombinacije dopunske krmne smjese i žitarica podmiruju sve hranidbene potrebe navedenih kategorija junadi. Junad trebaju imati stalno na raspolaganju svježu i čistu pitku vodu. Proizvođač ne odgovara kod pogrešne primjene i rukovanja. Dopunske krmne smjese treba čuvati na suhom, tamnom i zračnom mjestu.                                                                                                                                                Kontrola: Dopunska krmna smjesa za tov junadi SCH-GJ-DO je izrađena prema vlastitim recepturama naručioca firme SCHAUMANN AGRI d.o.o. Kunovec Breg, a nadzor i kontrolu proizvodnje i zakonom propisanu kakvoću smjese provodi Zavod za hranidbu domaćih životinja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.