KELVITA - KRMNA SMJESA ZA ODOJKE U RASTU - GROVER  SO-2   Namjena: Potpuna krmna smjesa za odojke u rastu od 15 kg - 30 kg ž.vage - napravljena sa SCHAUMANN premiksom i CERAVITAL-om (sirovi protein obogačen nusproizvodima čvrstog stanja fermentacije gljivica) PELETIRANO-DROBLJENO ili BRAŠNO Analitički sastav: sirove bjelančevine 17,0 %; sirove masti 4,4 %; sirova vlaknina 4,2 %; sirovi pepeo 5,8 %; lizin 1,2 %. U 1 kilogram smjese dodano je: Vitamin A 10000 I.J.; Vitamin D3 2000 I.J.; Vitamin E (DL-alfa tokoferol) 50 mg; Bakar (E4, bakar sulfat, pentahidrat) 20 mg; Uputa za korištenje i čuvanje: Krmna smjesa upotrebljava se kao jedina hrana za odojke od 15 kg - 30 kg ž.vage. Suha krmna smjesa se daje odojcima po volji. Počinje se davati postupno tako da se prva tri dana miješa 50 % sa smjesom KSO- 1, a drugih tri dana 75 % ove smjese i 25 % KSO-1. Uz ovu smjesu nije potrebno davati nikakvu drugu hranu. Odojci trebaju imati stalno na raspolaganju svježu i čistu pitku vodu. Proizvođač ne odgovara kod pogrešne primjene i rukovanja. Krmne smjese trebaju se čuvati na suhom, tamnom i zračnom mjestu. Kontrola: Potpuna krmna smjesa za odojke SO-2 je izrađena prema recepturama Prof.dr.sc. Darka Grbeše iz Zavoda za hranidbu domaćih životinja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji provodi nadzor i kontrolu proizvodnje i zakonom propisanu kakvoću smjese.