KELVITA - KRMNA SMJESA ZA RANO ODBIJENE ODOJKE -  PREDSTARTER  KSO-0  Namjena: Potpuna krmna smjesa za rano odbiče odojaka do 10 kg - napravljena sa SCHAUMANN premiksom i CERAVITAL- om (sirovi protein obogaćen nusproizvodima čvrstog stanja fermentacije gljivica)  PELETIRANO-DROBLJENO Analitički sastav: sirove bjelančevine 21,5 %; sirove masti 5,5 %; sirova vlakna 2,7 %; sirovi pepeo 6,0 %; laktoza 10,0 %; lizin 1,5 %. U jedan kilogram smjese dodano je: Vitamina A 10000 I.J.; Vitamina D3 2000 I.J.; Vitamina E (DL-alfa tokoferol) 50 mg; Bakar (E4, bakar sulfat, pentahidrat) 20 mg; Uputa za korištenje i čuvanje: Potpuna krmna smjesa KELVITA SO-0 - PREDSTARTER upotrebljava se kao dodatna hrana za prasad prije odbića i jedina hrana nakon odbića do 8-10 kg ž.vage ili do konzumacije 2 kg po prasetu kada se počinju hraniti KELVITA početnom krmnom smjesom za prasad KSO-1 - STARTER. Suha potpuna krmna smjesa KSO-0 se daje po volji sisajućoj prasadi već od 4 dana starosti radi privikavanja na uzimanje suhe hrane. Radi poticanja uzimanja suhe hrane odojci na sisi ne smiju imati stalno na raspolaganju predstarter smjesu. Radi buđenja znatiželje prasadi hranu im treba davati u malim količinama koje brzo pojedu u nekoliko navrata,a nakon što je prethodna hrana pojedena. Nakon odbića hrana se daje prasadi tako da ju imaju stalno na raspolaganju sve dok jedan odojak ne pojede 2 kg hrane u cijelom razdoblju. Prije prestanka hranjenja sa KELVITA SO-0 postupno se prasadi daju pomiješane predstarter i starter smjese. Uz ovu smjesu nije potrebno davati nikakvu drugu hranu. Prasad trebaju imati stalno na raspolaganju svježu i čistu pitku vodu. Proizvođač ne odgovara kod pogrešne primjene i rukovanja. Krmne smjese trebaju se čuvati na suhom, tamnom i zračnom mjestu. Kontrola: Potpuna krmna smjese za odojke  KELVITA KSO-0 je izrađena prema recepturama Prof.dr.sc.Darka Grbeše iz Zavoda za hranidbu domaćih životinja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji provodi nadzor i kontrolu proizvodnje i zakonom propisanu kakvoću smjese.